Innowacyjne Międzynarodowe Projekty Studenckie w Łodzi

Trwa rekrutacja do programu DESTINE – Design Thinking in Engineering. W programie wielokulturowe grupy studentów z Europy i USA będą tworzyć innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem metodologii design thinking. Zespoły studenckie będą się składać z przedstawicieli różnych specjalności, w tym informatyki, telekomunikacji, zarządzania, mechaniki, designu i innych. W ramach programu grupy 4-5 osobowe będą opracowywać innowacyjne projekty – rozwiązania realnych problemów, a ich pracę będą oceniać przedstawiciele biznesu, przemysłu i akademii pod kątem szans rynkowych, potencjału innowacyjnego i technicznego.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus IP Intensive Project. Więcej szczegółów na witrynie projektu DESTINE IP.

 

DESTINE_baner

Reklamy

Informatyczny Puchar w Radomsku

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku organizuje międzypowiatowy konkurs informatyczny pn. ‚Informatyczny Puchar’. Celem konkursu jest promowanie idei społeczeństwa opartego na znajomości technik ICT oraz poszerzenie wiedzy informatycznej uczniów gimnazjów. Szkoła jest znanym w regionie propagatorem idei społeczeństwa informacyjnego.

Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:
•pierwszy etap planowany jest na początek kwietnia 2014r i obejmuje test przeprowadzany na platformie e-learningowej moodle
•drugi etap – to weryfikacja wiedzy uczestników wyłonionych w etapie pierwszym i odbywał się będzie stacjonarnie – w ZSEE w Radomsku.

Planowana liczba uczestników to kilkuset uczniów. Do finału zostanie zakwalifikowanych 15 najlepszych uczestników pierwszego etapu. Patronat nad konkursem objął Lodz ACM Chapter, Oddział Łódzki PTI oraz Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.